Испорака и Враќање

Купените производи се доставуваат до адресата којашто ја навел како адреса за испорака. Трошоците за испорака се пресметуваат според одбраниот начин на плаќање. Динамиката на испорака ќе зависи од начинот на испорака којшто е избран од страна на купувачот.

Преглед на опции за испорака

Доставата на проиводите на останатата територија на Република Северна Македонија се врши нареден ден во зависност од времето на порачката и опциите со каргото. Цената се зголемува во зависност од трошоците на каргото и нарачателот ги плаќа при преземањето. Вообичаено цената се движи помеѓу 100 и 200 денари. Пред да се достави пратката доставувачот е должен да Ве исконтактира на дадениот телефон за да Ве извести за доставата и да се договорите за времето и местото.

1. Нарачајте го производот и наведете го начинот на испорака

2. Ќе добиете маил порака за потврда на нарачката 

3. Почекајте СМС порака од карго за вашата нарачка

4. Земете  ја вашата нарачка и плати при испорака

Размена или враќање на производ

Купувачот при прием на пратката треба да ја прегледа истата, да провери дали испорачаното одговара на нарачката и во присуство на нашиот доставувач да утврди дека производите се во добра состојба или пак, во истиот момент треба да се пожали доколку пратката е неисправна.

Купувачот има право да побара враќање на производот кога:

  • се испорачани производи кои не се нарачани, или
  • кога се испорачани производи кои имат грешка или оштетувања кои настанеле при транспортот или од производителот.

Правото на купувачот да го врати производот што му е испорачан ќе се почитува само доколку:

  • производот не бил употребуван
  • сочувани се: изгледот, употребните својства, пакувањето и фабричките етикети на производот;
  • при поднесување на барање за замена односно враќање на производ приложи фискална сметка или сметкопотврда и целокупната друга документација која на потрошувачот му била издаденa заедно со производот.
Производот кој е неупотребуван, неотпакуван, може да се врати во рок од 5 дена, истиот да се замени со соодветен нов.

Ви треба помош?

  • Messenger
  • Email: info@sezadomaonshop.mk

Следете не